Ivm afkorting betekenis

07.03.2021
Auteur: Aicha

Kandidaat RegisterMakelaar en Taxateur verg. Vlaamse Scholierenkoepel. Internet of Everything, waarbij "alles" via internet en smartphones e.

Vereniging van Universiteiten. Sociaaldemocratische Partij van Duitsland. Plan van Onderzoek, bijvoorbeeld bij bouwhistorie. Just In Time zie bijvoorbeeld lean bouwen en smart industry.

Koninklijke Bibliotheek.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Informatie- en Communicatietechnologie. Marshalleilandeneen staat geassocieerd met de Verenigde Staten. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Protestantse Kerk in Nederland.

  • Connecticut , een van de staten van de Verenigde Staten.
  • Naar top pagina. A van area.

In andere talen:

Vlaamse Milieumaatschappij. Verklaring van geen bezwaar. Algemeen Belgisch Vakverbond. PolyVinylChloride Acetated, een thermoplast verg. Near Shore Windpark, een windpark windmolenpark op zee maar dichtbij de kust. Beter Bijbel. Réseau Autonome de Voies Lentes.

  • Ordinary Portland Cement. Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
  • PolyTetraFluorEthylene polyfluoretheen, een polymeer, Teflon. Nederlands Katholiek Vakverbond.

Koninklijke Nederlandse Munt. Hertz eenheid van frequentie. Landelijke Cordinatiecommissie Waterverdeling! Europese Centrale Bank.

Recent gezocht

Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw en woonomgeving , sinds VACpunt Wonen. IW-klasse, IW Centrum Indicatiestelling Zorg.

Voor- en vroegschoolse educatie ; Vereniging van Eigenaars. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Reumatode artritis ; Registeraccountant ; Rijksarchief. LaagSpanning V en V; verg. Europees bureau voor Intellectuele Eigendom.

Betekenis i.v.m.?

Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven. KoudGeVormd, zie koudgevormd. LaagSpanning V en V; verg. Nationaal Applicatie Document bijv.

Vlaamse Scholierenkoepel. Nederlandse Rugby Bond. Oorspronkelijk stichting "Keuring, Oostelijk en Zuidelijk Wegenbouwlaboratorium, met kleine letters, ivm afkorting betekenis. Light Emitting Diode ook: led. Centraal Justitieel Incassobureau.

Voor niet-ingewijden kunnen afkortingen echter ondoorzichtig zijn. Vrije Universiteit Amsterdam ; Volksunie. Wireless Local Area Network.

Navigatiemenu

De voeding gaat niet door de mond en het maag-darmkanaal het lichaam in maar loopt door een dun slangetje katheter direct een bloedvat in. Nederlandse Dakdekkers Associatie. Visual Tree Assessment. Organisch PsychoSyndroom Organo Psycho Syndroom , de zogenoemde schildersziekte of Chronische Toxische Encephalopathie CTE , aantasting van de zenuwen door langdurig inademen van vluchtige oplosmiddelen vooral in verf.

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de bouwnijverheid. Vereniging van Radiozendamateurs. High-speed Digital Subscriber Line. NEderlandse Norm Europese Norm.

 Ontdek ook...