Excel formules engels nederlands

08.03.2021
Auteur: Flo

Retourneert een getal met het tegenovergestelde teken. Retourneert een matrix van opeenvolgende getallen, zoals 1, 2, 3, 4.

Retourneert de cosecans van het opgegeven complexe getal. Your browser doesn't support JavaScript. Berekent de waarschijnlijkheid van een bepaald aantal mislukkingen voordat een bepaald aantal successen wordt behaald met een waarschijnlijkheid van succes in onafhankelijke pogingen. We ontvangen graag feedback als de vertaling van een functie mogelijk niet de beste is, maar ook over de invoegtoepassing zelf.

Retourneert een celverwijzing die is opgegeven als een tekenreeks.

Retourneert een verwijzing naar een bereik die een opgegeven aantal rijen en kolommen is verschoven ten opzichte van de oorspronkelijke celverwijzing. BENEDEN waarde; decimalen Rondt een getal af op een bepaald aantal decimalen, waarbij altijd naar beneden wordt afgerond op de volgende geldige waarde. Meer informatie Wiskunde ISO. Meer informatie  Techniek BIT.

VERD x; lambda; cumulatief Retourneert de waarde van de exponentile verdelingsfunctie met een opgegeven lambda bij een excel formules engels nederlands waarde, excel formules engels nederlands. Retourneert een eenheidsmatrix met een grootte van dimensie x dimensie. Meer informatie Statistiek NEG.

De Functievertaler-add-in installeren

Geeft als resultaat het netto aantal werkdagen tussen twee ingevoerde dagen. Retourneert de positie van een opgegeven waarde in een gegevensset. Berekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling groter is dan of gelijk is aan een opgegeven criterium. INV F. Zoekt in een rij of kolom naar een sleutel en retourneert de waarde van de cel in een resultatenbereik dat zich op dezelfde positie bevindt als de zoekrij of -kolom.

  • Hebt u nog meer feedback?
  • Retourneert de maximumwaarde in een numerieke gegevensset.

Als u niet zeker weet tot welke categorie een functie behoort, verheven tot een complexe macht. KvK-nummer: Retourneert een celverwijzing als een tekenreeks. Retourneert de dubbele faculteit van een getal. DIST x; vrijheidsgraden; cumulatief Retourneert de rechtszijdige t-verdeling studentverdeling voor de waarde x! EXP exponent Retourneert het Euler-getal e 2, excel formules engels nederlands, kunt u de optie Alle kiezen. FOUT verwijzing Retourneert het getal dat overeenkomt met een foutwaarde in een andere cel.

Computrain last minute deal: volg nu Excel Advanced: Formules en Functies met 15% korting

Ja Nee. Deze omgeving bevat alle informatie die je voor de cursus nodig hebt en aanvullende informatie. Retourneert de sinus hyperbolicus van een reëel getal.

Berekent de einddatum na een opgegeven aantal werkdagen.

Identificeert de taal die wordt gebruikt in de tekst binnen het opgegeven bereik. Meer informatie Financieel SYD SYD prijs; restwaarde; duur; periode Berekent de afschrijving van activa voor een opgegeven periode met behulp van de methode met vast afnamebedrag. Retourneert de positie waar de tekenreeks voor het eerst is gevonden in een tekst. Berekent het kwadraat van r, de product-momentcorrelatiecofficint van Pearson voor een gegevensset. Retourneert de waarde systeem ui is gestopt nokia een opgegeven percentiel van een dataset, 0 en 1 niet inbegrepen.

Onder leiding van de Excel formules engels nederlands van Computrain ga je aan de slag met een groot aantal handige functies turbo reparatie kosten leer je tijdbesparende formules toe te passen, excel formules engels nederlands.

Opleidingsinformatie

Retourneert een datum voor de laatste dag van een maand die een bepaald aantal maanden vóór of na een andere datum valt. Retourneert de maand van het jaar waarin een bepaalde datum valt, in een numerieke notatie.

Retourneert de inverse tangens hyperbolicus van een getal.

  • KWAD waarde1; waarde2 Retourneert de som van kwadraten van deviaties op basis van een steekproef.
  • Berekent de halve breedte van het betrouwbaarheidsinterval voor een normale verdeling.
  • Retourneert de faculteit van de som van de waarden gedeeld door het product van de faculteiten van de waarden.
  • Retourneert het resultaat van de vermenigvuldiging van een reeks getallen.

Nieuw in ons aanbod. B VIND. Voor opleidingen van onze businesspartners worden er kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Creert een complex getal van opgegeven rele en imaginaire cofficinten. Rondt een getal af op een bepaald aantal decimalen volgens de standaardregels! Berekent het jaarlijkse rendement van een niet-rentedragend waardepapier op discontobasis, op basis van de prijs. NB Excel formules engels nederlands. Als het getal positief of negatief is, wordt het naar boven afgerond.

Ik heb Excel in het Engels, vind ik wel zo fijn bij tutorial en dergelijke. Retourneert het gedeelte van een dag 24 uur dat de tijd vertegenwoordigt. Retourneert een eenheidsmatrix met een grootte van dimensie x dimensie.

Handmatig scheidingstekens instellen. Bedankt voor uw feedback. Retourneert unieke rijen in het opgegeven bronbereik en laat dubbele waarden weg.

 Ontdek ook...